Hovedsponsor

SaltenKraftSamband


SMSsponsor
PowerOffice


Saltenbluesen


Meny:

Organisasjon:

 Booking:

vbjur@online.no

Kontakt FBK:

oystein.gangstoe@fauske.kommune.no

NNM i blues.

For de som leste Saltenposten i forbindelse med konsertanmeldelsen for Varpen- konserten fikk dere se det at vi har søkt om NNM i blues. Vi har søkt og som eneste søker, trolig få det tildelt. Men ro dere ned folk. Det er ikke før i 2007. Vi kommer mer tilbake til det senere, nå har vi andre ting som vi jobber med.

22. november 2005 - Flere saker