Hovedsponsor

SaltenKraftSamband


SMSsponsor
PowerOffice


Saltenbluesen


Meny:

Organisasjon:

 Booking:

vbjur@online.no

Kontakt FBK:

oystein.gangstoe@fauske.kommune.no

Årsmøte

Årsmøte skal avholdes på Fagers onsdag 26/4 kl 20.00. Saksliste med vedlagte regnskap, årsmelding og vedtekter vil bli utlevert på møtet.

Styret.

25. april 2006 - Flere saker