Hovedsponsor

SaltenKraftSamband


SMSsponsor
PowerOffice


Saltenbluesen


Meny:

Organisasjon:

 Booking:

vbjur@online.no

Kontakt FBK:

oystein.gangstoe@fauske.kommune.no

Stiftelsesårsmøte i Fauske Bluesklubb.

 Sted: Fagers

Tid: Onsdag 26/4 2006 kl: 20.00

               Sak 1: Godkjenning saksliste og møteinnkalling

Innstilling: Årsmøtet godkjenner saksliste og innkalling.

VEDTAK: ENSTEMMIG

Sak 2: Valg av møteleder.

Innstilling: Årsmøtet velger Øystein Gangstøe som møteleder.

VEDTAK: ØSTEIN GANGSTØE ENSTEMMIG

Sak3: Valg av referent.

Innstilling: Årsmøtet velger Even Bernhardsen som referent.

VEDTAK: EVEN BERNHARDSEN ENSTEMMIG

Sak 4: Valg av tellekorps.

Innstilling: Jan Helge Kildal og Raymond Hansen velges som tellekorps.

VEDTAK: TELLEKORPSET ENSTEMMIG

Sak 5: Vedtekter for Fauske Bluesklubb.

Innstilling: Vedlagte vedtekter vedtas.

VEDTAK: VEDTEKTENE ENSTEMMIG

 Sak 6: Regnskap og redegjørelse for budsjett.

Innstilling: Årsmøtet tar regnskapet og budsjettet til etterretning.

VEDTAK: REGNSKAP OG BUDSJETT ENSTEMMIG

 Sak 7: Årsmelding.

Innstilling: Årsmøtet tar vedlagte årsmeldingen til etterretning.

VEDTAK: ENSTEMMIG

 Sak 8:  Kontingent. Hvilken kontingent skal vi ha i Fauske Bluesklubb?

Innstilling: Årsmøtet vedtar kontingent.

VEDTAK: KONTINGENT PÅ KR. 200,- ENSTEMMIG

 Sak 9: Innkomne saker: Fauske Bluesklubbs profil.

-          Hvilke artister skal vi booke?

-          Hvem skal vi samarbeide med?

Saltenbluesen.

-          Hvilken profil skal den ha?

-          Er den plassert riktig tidsmessig?

 

Innstilling: Styret tar dette til etterretning og ev. innarbeider det i vedtektene.

Diskusjonen gikk på hvilken type musikk bluesklubben skal hente inn. Noen ønsket annen form for musikk enn bare blues (f.eks rock og jazz ). Andre ønsket at Fauske bluesklubb skal arrangere konsert med et ”trekkplaster”. Men årsmøtet ønsket i hovedsak at konsertene skal bestå av bluesmusikk.

 

Saltenbluesen er det enighet om at vi er på riktig spor.

VEDTAK: DISKUSJONEN TAS TIL ETTERETNING

  Sak 10: Valg.

                1. Styret

a)      Leder, velges for 2 år: Innstilling Wiggo Bjur

b)      Nestleder, velges for 1 år: Innstilling Øystein Gangstøe

c)      Styremedlem, velges for 1 år: Jan Helge Kildal

d)      Styremedlem velges for 1 år: Arnt Pedersen

e)      Styremedlem, velges for 2 år: Even Bernhardsen

f)       1. Varamedlem, velges for 1 år: Tove Anita Olsen

g)      2. Varamedlem, velges for 1 år: Ellinor Tverrå

2. Valgkomite

a)      Torill Rones

b)      Nanny Stemland

c)      Øystein Larsen

3. Revisorer

a)      John Kristian Magnussen

b)      Øyvind Storli

c)      Varamedlem: Stig Slåttholm

VEDTAK: ALLE VALG ENSTEMMIG GODKJENT

 

Etter møtet tar vi noe passende og drikke i puben og hører noe sløy blues.

15. mai 2006 - Flere saker