Hovedsponsor

SaltenKraftSamband


SMSsponsor
PowerOffice


Saltenbluesen


Meny:

Organisasjon:

 Booking:

vbjur@online.no

Kontakt FBK:

oystein.gangstoe@fauske.kommune.no

Kommunalt driftstilskudd

Fauske bluesklubb ser til sin fortvilelse at Fauske kommune ikke ønsker å videreføre vår festival Saltenbluesen. Dette viser de med budsjettforslaget etter siste formannskap. Dersom det ikke skjer en snuoperasjon i til kommunestyremøtet som skal være midt i desember, så ser det ut at våre arbeidsforhold videre skal være kun dugnadsbasert og uten den nødvendige drahjelp som vi trenger fra kommunen. Dersom du som bluesklubbmedlem kjenner en politiker, ta den for deg og still vedkommne til ansvar for det: Ønsker de en Saltenblues eller ikke? Spørsmålet er enkelt. Svaret vil være å ta det med i budsjettet eller ikke. De kan hvis de vil.

Styret.

28. november 2006 - Flere saker