Hovedsponsor

SaltenKraftSamband


SMSsponsor
PowerOffice


Saltenbluesen


Meny:

Organisasjon:

 Booking:

vbjur@online.no

Kontakt FBK:

oystein.gangstoe@fauske.kommune.no

Tilskudd fra Fauske kommune

Fauske kommune har innvilget plass på vårt trange kommunebudsjett til Fauske Bluesklubb. Vi fikk ikke den størrelsen på posten vi trenger og ba om, men allikevel vi kom med. Vi er i neste omgang nødt til å ta konsekvensen av det og søke om mer midler i form av tilskudd til særskilte kulturtiltak ved våre arrangement. Men men - vi er et skritt videre mot å etablere en fast festival, Saltenbluesen er i ferd med å bli den kulturinstitusjonen vi ønsker.

Styret

18. desember 2006 - Flere saker