Hovedsponsor

SaltenKraftSamband


SMSsponsor
PowerOffice


Saltenbluesen


Meny:

Organisasjon:

 Booking:

vbjur@online.no

Kontakt FBK:

oystein.gangstoe@fauske.kommune.no

Samarbeid med SKS

Som de mer observante leserne våre ser har vi endret hovedsponsor. Vi har vært så heldig å få SKS inn som samarbeidspartner og inngått en avtale med dem som gir oss handlerom til å øke våre ambisjoner.

Takk til SKS.

29. mars 2007 - Flere saker