Hovedsponsor

SaltenKraftSamband


SMSsponsor
PowerOffice


Saltenbluesen


Meny:

Organisasjon:

 Booking:

vbjur@online.no

Kontakt FBK:

oystein.gangstoe@fauske.kommune.no

Saltenbluesen 2009: Best til nå.

Vi er meget godt fornøyd med gjennomføringen av årets festival. Artistene leverte, lyd og lys leverte ikke minst leder av de frivillige festivalstyreleder Ulf Flønes gikk foran og ledet an den største arbeidskapasiteten vi til nå har lagt til grunn for Saltenbluesen, de frivillige leverte som aldri før. Det ventes i spenning på at ledelsen skal telle seg ferdig slik at vi får se resultatet av 2008- festivalen. Planleggingen av Saltenbluesen 2009 er godt i gang, så vi håper tallene for i år skal gi oss et løft fram mot neste år.

Tusen takk til alle som har bidratt- lite eller mye, tusen takk.

Styret.

Les AN

Les Saltenposten1 og Saltenposten2

23. september 2008 - Flere saker