Hovedsponsor

SaltenKraftSamband


SMSsponsor
PowerOffice


Saltenbluesen


Meny:

Organisasjon:

 Booking:

vbjur@online.no

Kontakt FBK:

oystein.gangstoe@fauske.kommune.no

Styremøte

Fauske Bluesklubb har styremøte mandag 21.11. Sakene vi skal drøfte er videre drift og deler av vårprogrammet.

Styret

21. november 2011 - Flere saker