Hovedsponsor

SaltenKraftSamband


SMSsponsor
PowerOffice


Saltenbluesen


Meny:

Organisasjon:

 Booking:

vbjur@online.no

Kontakt FBK:

oystein.gangstoe@fauske.kommune.no

Tusen takk for oppmøte på Saltenbluesen 2012

Tusen takk til alle frivillige for et fantastisk dugnadsarbeid i forbindelse med Saltenbluesen 2012. Uten dere 50 frivillige hadde det ikke blitt en festival.

1700 - 2600 besøkende på Saltenbluesen 2012. Tusen takk og velkommen tilbake Saltenbluesen 2013.

Vinterfest i Fauske Idrettshall 26. januar. 2013.

22. oktober 2012 - Flere saker