Hovedsponsor

SaltenKraftSamband


SMSsponsor
PowerOffice


Saltenbluesen


Meny:

Organisasjon:

 Booking:

vbjur@online.no

Kontakt FBK:

oystein.gangstoe@fauske.kommune.no

Godt Nytt bluesår

Vi starter året 2013 et godt stykke unna blues, men er meget spent og har gjort noen bookinger som vi er særdeles fornøyd med.

Vi skal ha en Vinterfest i Countrystil 26. januar. Her skal vi ha:

Steff Nevers

Hanne Sørvåg

Steinar Albrigtsen og Monica Nordli

PartyCompagniet

 

3. januar 2013 - Flere saker