Hovedsponsor

SaltenKraftSamband


SMSsponsor
PowerOffice


Saltenbluesen


Meny:

Organisasjon:

 Booking:

vbjur@online.no

Kontakt FBK:

oystein.gangstoe@fauske.kommune.no

Kunngjøring: Årsmøte Fauske Bluesklubb

Fauske Bluesklubb skal gjennomføre årsmøte 15. mars kl 1900 på Ankerske. Foreløpig saksliste:

1      Valg av møteleder og referent.

2      Behandle styrets årsmelding.

3      Behandle styrets regnskap.

4      Behandle innkomne forslag. Disse må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

5      Valg av nytt styre.


Styret

18. februar 2013 - Flere saker